Szolgáltatásaink

Állapotfelmérés

Cégünk elkészíti és kiértékeli a Munka-, Tűz-, Környezet-, Munkahelyi egészség-, Baleset-, Biztonság- Adatvédelemmel, Hulladékgazdálkodással, Veszélyes anyagok kezelésével és szállításával kapcsolatos jogi- és szabvány szerinti előírásoknak való megfelelést, mely a már működő vagy újonnan alakuló cégek működéséhez szükséges. Személyes bejárás alkalmával felmérjük a megbízó tevékenységi köréhez kapcsolódó jogi- és szabvány szerinti kötelezettségeket.

 • Alapállapot felmérések elkészítése és kiértékelése (Munka-, Tűz-, Környezet-, Munkahelyi egészség-, Baleset-, Biztonság- és Adatvédelem, Hulladékgazdálkodás, Veszélyes anyagok kezelése és szállítása)

 • Munka-, Tűz-, Környezet-, Munkahelyi egészség-, Baleset-, Biztonság- és Adatvédelemmel, Hulladékgazdálkodással, Veszélyes anyagok kezelésével és szállításával kapcsolatos teljeskörű tanácsadás

 • Szabályzatok, nyilvántartások, jegyzőkönyvek elkészítése, vezetése

 • Jogszabály listák elkészítése cég tevékenységére vonatkozóan, időszakos frissítéssel

 • Jogszabályi megfelelőségek kiértékelése és auditálása

 • Rendszeres bejárások

 • Belső audit

 • Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység esetén tanácsadás

 • ADR veszélyes áru szállítási tanácsadás

MSZ EN ISO 14001:2015 – Környezetközpontú Irányítási Rendszer

A jövő kihívása az olyan innovatív környezetvédelmi megoldásokban van, amelyek tartósan megkímélik környezetünket és erőforrásait, ugyanakkor növelik a gazdasági és technológiai versenyképességet. A Környezetközpontú Irányítási Rendszer (MSZ EN ISO:14001) szabvány minden olyan szervezet számára előnyös akik a környezeti tudatosságot, a fenntartható fejlesztés az erőforrásokkal való tudatos gazdálkodást fontosnak tartják működésük során. Valamint csökkenteni kívánják tevékenységükből adódó környezeti kockázatokat, mert tisztában vannak a környezetszennyezés és a környezetterhelés fontosságával.

 • Szabvány szerint előírt dokumentációs rendszer kialakítása és felülvizsgálata

 • Jogszabály lista elkészítése cég tevékenységére vonatkozóan, időszakos frissítéssel

 • Jogszabályi megfelelőségek kiértékelése és auditálása

 • Oktatási tematikák összeállítása és az oktatások megtartása cégre szabottan (egy-egy szabványpontra vagy teljes szabványra kiterjedően)

 • Számonkérések összeállítása és lebonyolítása

 • Oktatások hatékonyságmérése

 • Kockázatmenedzsment

 • Vészhelyzetek (haváriák) szimulálása

 • Rendszeres bejárások

 • Belső audit

MSZ EN ISO 9001:2015 – Minőségirányítási Rendszer

A növekvő piaci igényeknek megfelelően a rendszer bevezetésével versenyképesebbé teheti cégét. Azok, akik ISO 9001 szerinti tanúsítást érnek el, jelentős fejlődést tudnak elérni a szervezeti hatékonyságban, a termék vagy szolgáltatás minőségben.

Olyan társaságok számára ajánlott, akiknek a kitűzött cél a működésének stabilitása, és a folyamatainak olyan szintű megbízható és igazolt működése, amely garantálja a vevők felé a határidőre történő és kívánt minőségű teljesítést. A működési folyamatok szabályos keretek között, felügyeltek, és folyamatosan fejlesztés alatt állnak a szervezet eredményességének javítása érdekében.

 • Szabvány szerint előírt dokumentációs rendszer kialakítása és felülvizsgálata

 • Oktatási tematikák összeállítása és az oktatások megtartása cégre szabottan (egy-egy szabványpontra vagy teljes szabványra kiterjedően)

 • Számonkérések összeállítása és lebonyolítása

 • Oktatások hatékonyságmérése

 • Kockázatmenedzsment

 • Rendszeres bejárások

 • Belső audit

 • Folyamatábrák összeállítása

 • Minőségfejlesztési módszerek bevezetése (635, Guilford-eljárás, Brainwriting, 5W, 5W1H)

MSZ EN ISO 45001:2018 Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer

A munkavédelem területén a vonatkozó jogszabályok eleve meghatároznak kötelező dokumentumokat, mint például a kockázatértékelési eljárás, a megelőzési stratégia, a mentési terv, belső szabályozásokat és ellenőrzéseket, munkavédelmi képzéseket, oktatást, egyéni védőeszközök rendjét, munkabalesetek bejelentését, kivizsgálását, üzembe helyezési és időszaki felülvizsgálati jegyzőkönyveket. Az Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási rendszer bevezetésénél ezeket a dokumentumokat egységes szerkezetbe foglalva a jogi-és szabvány szerinti kötelezettségnek megfelelően találhatóak meg.

 • Szabvány szerint előírt dokumentációs rendszer kialakítása és felülvizsgálata

 • Jogszabály lista elkészítése cég tevékenységére vonatkozóan, időszakos frissítéssel

 • Jogszabályi megfelelőségek kiértékelése és auditálása

 • Oktatási tematikák összeállítása és az oktatások megtartása cégre szabottan (egy-egy szabványpontra vagy teljes szabványra kiterjedően)

 • Számonkérések összeállítása és lebonyolítása

 • Oktatások hatékonyságmérése

 • Kockázatmenedzsment

 • Vészhelyzetek (balesetek) szimulálása

 • Rendszeres bejárások

 • Belső audit

Munkavédelem

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

E szakterület megítélése az évek múlásával és a szakma fejlődésével napjainkban már nem a felesleges tevékenység, amivel foglalkozni kell, hanem egy értékteremtő feladat minden cég számára.

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében az érintett rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában munkavédelmi megbízottat alkalmazni.

 • Jogszabály szerint előírt dokumentációs rendszer kialakítása és felülvizsgálata

 • Szabályzatok, nyilvántartások, jegyzőkönyvek elkészítése, vezetése

 • Jogszabály lista elkészítése cég tevékenységére vonatkozóan, időszakos frissítéssel

 • Jogszabályi megfelelőségek kiértékelése és auditálása

 • Oktatási tematikák összeállítása és az oktatások megtartása cégre szabottan vagy terület specifikusan

 • Számonkérések összeállítása és lebonyolítása

 • Oktatások hatékonyságmérése

 • Vészhelyzetek (balesetek) szimulálása

 • Rendszeres bejárások

 • Munkabalesetek kivizsgálása, baleseti jegyzőkönyvek elkészítése és beküldése, hatósági követelmények alapján

 • Belső audit

Tűzvédelem

A tűzvédelem elsődleges feladata, hogy megelőzze a lehetséges tűzesetek kialakulását. A biztonságos munkavégzés akkor lehetséges, ha a munkatársak megfelelő oktatásban részesülnek és a tűzvédelmi dokumentációban leírtak szerint járnak el. Ehhez azonban olyan szakemberre van szükség, aki érthetően, felelősen adja át tudását a dolgozók részére.
A hatályos tűzvédelmi jogi szabályozás alapján, meghatározott esetekben megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodni a tűzvédelem biztosításáról.

 • Jogszabály szerint előírt dokumentációs rendszer kialakítása és felülvizsgálata

 • Szabályzatok, nyilvántartások, jegyzőkönyvek elkészítése, vezetése

 • Jogszabály lista elkészítése cég tevékenységére vonatkozóan, időszakos frissítéssel

 • Jogszabályi megfelelőségek kiértékelése és auditálása

 • Oktatási tematikák összeállítása és az oktatások megtartása cégre szabottan vagy terület specifikusan

 • Számonkérések összeállítása és lebonyolítása

 • Oktatások hatékonyságmérése

 • Vészhelyzetek (balesetek) szimulálása

 • Rendszeres bejárások

 • Munkabalesetek kivizsgálása, baleseti jegyzőkönyvek elkészítése és beküldése, hatósági követelmények alapján

 • Belső audit

Környezetvédelem

A fenntarthatóság és környezetvédelem fontossága évről évre egyre nagyobb figyelmet kap a világban és hazánkban is. A környezetvédelmének az utólagos szennyezéscsökkentő megoldásokat részesítették előnyben, melyeket egyre inkább kezdik felváltani a különböző megelőző jellegű környezetvédelmi módszerek. Emiatt is kap hazánkban fontos szerepet a hulladékgazdálkodás. A megelőző jellegű környezetvédelem legfontosabb tulajdonsága, hogy a káros kibocsátások mérséklésével párhuzamosan – a termelés hatékonyságának növelése által – gazdasági előnyöket is kínál a cégek számára.

A környezetvédelmi tanácsadóink széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a környezetvédelmi előírásokról, és tanácsot adhatnak a magánszektorban vagy állami kormányzati intézményekben működő Partnereknek, hogyan kerülhetik el az esetleges bírságokat, jogi lépéseket vagy téves tranzakciókat.

A környezetvédelmi tanácsadó olyan kérdésekkel foglalkozik, mint:

Hulladékgazdálkodási politikák

Az ügyfelek jogalkotási kérdéseinek kezelése

Környezetirányítási rendszerek

Koncepcionális modellek kidolgozása, a lehetséges szennyezőforrások azonosítása

Környezetvédelmi audit

Folyamatos kommunikáció az ügyfelekkel, az ellenőrökkel és a Hatóságokkal

Szakvélemény

Cégünk szakértői a szakvéleményt mindig szakmailag megalapozottan, a szakmai előírásoknak és a tudomány fejlettségének megfelelően, a rendelkezésére álló információkat, tényeket gondosan mérlegelve készíti el.
A szakvéleményben kizárólag a saját szakterületére vonatkozó (kompetenciájába tartozó) kérdésekben foglal állást, minden egyéb kérdésben felhívja a figyelmet az esetlegesen szükséges további bizonyítékok beszerzésére, más szakterületi szakértő bevonására.

 • Munkavédelmi munkabiztonsági szakvélemény

 • Közegészségügyi-járványügyi (munka-egészségügyi) szakvélemény

 • Tűzvédelmi szakvélemény

 • Környezetvédelmi szakvélemény